Mikrokogenerace, kogenerace, elektrická energie, úspory, vytápění, topení a teplo, solární panely, tepelné čerpadlo, plynový kotel nebo elektrický kotel, plynové topení nebo elektrické topení, zateplení kontaktní nebo zateplení bezkontaktní, Sirlingův motor, bydlení, rodninný dům a více na Zelené zprávy.cz.

Mikrokogenerace

Jako mikrokogenerace se označuje kombinovaná výroba elektřiny a tepla v zařízeních do 50 kW elektrického výkonu. Tato kogenerační (mikrokogenerační) zařízení zažívají v posledních letech velký rozmach po celém světě. Kogenerační (mikrokogenerační) jednotky využívají různé technologie, z nichž nejpoužívanější jsou na bázi spalovací motorů.

Princip funkce mikrokogenerační jednotky

Elektrická energie vzniká ve všech elektrárnách roztočením elektrického generátoru pomocí turbíny. Teplo nutné k výrobě páry, která turbínu pohání, se většinou získává spalováním uhlí nebo štěpením jader uranu. Velká část tepla však není využita a je bez užitku vypouštěna do ovzduší. Účinnost výroby v tepelných elektrárnách se pohybuje kolem 30%, nejmodernější paroplynové elektrárny pak mají účinnost kolem 50%, ovšem k dalším ztrátám ve výši asi 11% dochází při transformaci a dálkovém přenosu elektrické energie.

Mikrokogenerace, kogenerace, elektrická energie, úspory, vytápění, topení a teplo, solární panely, tepelné čerpadlo, plynový kotel nebo elektrický kotel, plynové topení nebo elektrické topení, zateplení kontaktní nebo zateplení bezkontaktní, Sirlingův motor, bydlení, rodninný dům a více na Zelené zprávy.cz.

Mikrokogenerace je nejen vytápěním budoucnosti

V mikrokogenerační jednotce vzniká elektrická energie stejným způsobem jako v jiných elektrárnách – roztočením elektrického generátoru, a to pomocí pístového spalovacího motoru. Motory v mikrokogeneračních jednotkách jsou standardně konstruovány na zemní plyn, mohou však spalovat i jiná kapalná či plynná paliva.
Teplo, které se ve spalovacím motoru uvolňuje, je prostřednictvím chlazení motoru, oleje a spalin efektivně využíváno a díky tomu se účinnost mikrokogeneračních jednotek pohybuje v rozmezí 90 – 97 %.

Princip fungování Stirlingova motoru

Pracovní a vytlačující píst jsou spojeny klikovým převodem, který vytváří zpožděni o 1/4 otáčky. Vzduch ve vytlačujícím pístu je ohříván a rozpíná se. Tím se pohání pracovní píst, který roztáčí setrvačník. V okamžiku kdy se vzduch ohřeje a rozepne, stroj se přestaví do polohy, kdy vytlačující píst přežene vzduch od ohřívané části válce k chlazené části. Tím se začne vzduch smršťovat a vzniklý podtlak vtáhne pracovní píst dovnitř, přičemž se vytlačující píst přesune a celý proces se zase opakuje. Vytlačující píst je konstruován tak, aby netěsnil, ale pouze vyháněl vzduch z prostoru do kterého se přesunuje.

ČEZ uvedl do zkušebního provozu pilotní projekt mikrokogenerační jednotky

Společnost ČEZ Energo, jež se standardně specializuje na provoz kogeneračních jednotek s výkonem 100 kWe až 5 MWe, se rozhodla zkušebně nasadit mikrokogenerační jednotku o výkonu 30 kWe. Jedná se o pilotní projekt v portfoliu ČEZ Energo, který tento týden začali provozovat v budově Základní školy Charlotty Masarykové ve Velké Chuchli.

„Mikrokogenerace je podle nás velmi perspektivní cestou rozvoje kombinované výroby elektřiny a tepla. Tomu nasvědčuje i zájem malých spotřebitelů ve vyspělých evropských zemích, např. v Německu. Nárůst zájmu o mikrokogenerační jednotky se v blízké budoucnosti pravděpodobně z těchto zemí přelije i do České republiky. Tento trend si nechceme nechat uniknout, a proto jsme se ho rozhodli realizovat, abychom získali potřebné zkušenosti a provozní data. Ačkoliv se jedná o drobné vybočení z našeho standardního portfolia, jsou na tento projekt kladeny naprosto stejné požadavky jako na naše ostatní provozy.“ uvedl Michal Rzyman, generální ředitel ČEZ Energo.

Mikrokogenerace, kogenerace, elektrická energie, úspory, vytápění, topení a teplo, solární panely, tepelné čerpadlo, plynový kotel nebo elektrický kotel, plynové topení nebo elektrické topení, zateplení kontaktní nebo zateplení bezkontaktní, Sirlingův motor, bydlení, rodninný dům a více na Zelené zprávy.cz.