Možná jste už to slovo slyšeli. Zejména v posledních letech se používá velmi často a to ve spojení s vytápěním domu. Pro ty, co se však s tímto termínem ještě nesetkali, jedná se o kombinovanou výrobu elektřiny a tepla.

O co tedy vlastně jde. Pokud spalujeme nějaké fosilní palivo, například na pohon turbíny v tepelné elektrárně, či v motoru automobilu, tak na samotnou mechanickou práci, to je k rozpohybování turbíny, se využije jen asi 30 % vynaložené energie. Zbytek představuje odpadní teplo, které bez užitku odchází pryč komínem elektrárny či výfukem automobilu. Přitom efektivnost celého procesu už půjde zvýšit jen minimálně. Druhou možností tedy nějakým způsobem využít odpadní teplo.

Právě kongenerace toto teplo využívá například k ohřevu vody či k vytápění. Efektivnost celého procesu pak je asi 80 %. To znamená, že z tepelné elektrárny odejde bez využití už jen 20 % tepla. Tato metoda je nejen ekonomická, ale i ekologická. Šetří se totiž kromě finančních prostředků i množství emisí oxidu uhličitého uvolněného do atmosféry. Kongenerace přitom není využitelná jen pro velké tepelné elektrárny, ale také pro běžné rodinné domy.

Význam kogeneračních jednotek pro rodinné domy spočívá zejména v tom, že nemusíte instalovat a kupovat dvě různá zařízení. Postačí jedno. Navíc pomocí kogenerační jednotky je možné z paliva získat naprosté maximum. I ty průměrné kogenerační jednotky, které jsou na českém trhu k dispozici, mají účinnost přes 90%. Jedná se tak bezesporu o nejefektivnější využití energie z paliva. Případné zájemce jen trochu odradí pořizovací cena kogenerační jednotky. Ta je přece jen ve srovnání například s plynovým kotlem vyšší. Ovšem nesmíte zapomenout na to, že stačí koupit jedno zařízení.

J. H.