Pracovní a vytlačující píst jsou spojeny klikovým převodem, který vytváří zpožděni o 1/4 otáčky. Vzduch ve vytlačujícím pístu je ohříván a rozpíná se. Tím se pohání pracovní píst, který roztáčí setrvačník. V okamžiku kdy se vzduch ohřeje a rozepne, stroj se přestaví do polohy, kdy vytlačující píst přežene vzduch od ohřívané části válce k chlazené části. Tím se začne vzduch smršťovat a vzniklý podtlak vtáhne pracovní píst dovnitř, přičemž se vytlačující píst přesune a celý proces se zase opakuje. Vytlačující píst je konstruován tak, aby netěsnil, ale pouze vyháněl vzduch z prostoru do kterého se přesunuje.